CARNEGIE HALL

Faust

Nasza misja

Celem statutowym Fundacji jest promocja kultury i sztuki oraz polskiego dziedzictwa narodowego w Polsce i na świecie. Wzbudzanie zainteresowania społeczności międzynarodowej Polską, jej historią, kulturą i sztuką. Kreowanie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Działania na rzecz konsolidacji Polonii i budowania wspólnoty narodowej, umacniania więzi Polonii z ojczyzną, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Edukacja poprzez sztukę, podkreślenie wkładu Polonii w odzyskanie niepodległości, propagowanie wartości patriotycznych, rozbudzanie zainteresowania historią Polski, uczenie szacunku do ojczyzny i jej bohaterów, kształtowanie postaw nowoczesnego patriotyzmu. Fundacja dąży do upowszechniania kultury wysokiej w Polsce jak również zwiększenia widoczności polskiej kultury za granicą, uczynienia z kultury platformy dialogu międzynarodowego.

Partnerzy

Projekty

Kliknij na wybrane wydarzenie by dowiedzieć się więcej
Międzynarodowy koncert On-line

100-lecie Urodzin św. Jana Pawła II

WARSZAWA, POLSKA

WIDOWISKO ŚWIĄTECZNE

DOYLESTOWN, PA, USA

GALA CONCERTOWA

NEW YORK, USA

MAESTRO RETURNS TO CARNEGIE HALL

CHICAGO, USA

COPERNICUS CENTER

NEW YORK, USA

FILM „BASK REWELACJA AMERYKI”

Kontakt

Fundacja Kultury i Sztuki

Fundacja non-profit

E-mail fundacja@fkis.org
KRS 0000809507
NIP 5272909106
REGON 384670289

14 + 3 =