CARNEGIE HALL

Faust

Nasza misja

Fundacja Kultury i Sztuki zajmuje się promocją polskiej kultury i sztuki, kreowaniem pozytywnego wizerunku Polski, wzbudzaniem zainteresowania społeczności międzynarodowej Polską, jej historią, kulturą i sztuką.
Fundacja dąży do zwiększenia widoczności polskiej kultury za granicą, poprzez działania na rzecz umacniania więzi Polonii z ojczyzną, organizowanie działań ukierunkowanych na podtrzymanie i promowanie tradycji narodowych, zwiększanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, edukację poprzez sztukę, propagowanie wartości patriotycznych, rozbudzanie zainteresowania historią Polski, nauczanie szacunku dla ojczyzny i jej bohaterów, kształtowania postaw współczesnego patriotyzmu. Fundacja realizuje swoje cele poprzez projekty, których celem jest uczynienie z kultury platformy dialogu międzynarodowego.

Partnerzy

Projekty

Kliknij na wybrane wydarzenie by dowiedzieć się więcej
Międzynarodowy koncert On-line

100-lecie Urodzin św. Jana Pawła II

WARSZAWA, POLSKA

WIDOWISKO ŚWIĄTECZNE

DOYLESTOWN, PA, USA

GALA CONCERTOWA

NEW YORK, USA

MAESTRO RETURNS TO CARNEGIE HALL

CHICAGO, USA

COPERNICUS CENTER

NEW YORK, USA

FILM „BASK REWELACJA AMERYKI”

Kontakt

Fundacja Kultury i Sztuki

Fundacja non-profit

E-mail fundacja@fkis.org
KRS 0000809507
NIP 5272909106
REGON 384670289

5 + 5 =