Projekty

KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI W SŁUŻBIE NARODU

Taki Człowiek zdarza się raz na tysiąc lat” – te słowa wypowiedział Papież Jan Paweł II w roku śmierci Prymasa Kardynała Wyszyńskiego. Prymas zapisał się w historii jako jedna z największych postaci w dziejach polskiego Kościoła. Nauka i relacje z wiernymi oraz nieugięta postawa wobec władz komunistycznych zapewniły mu obok Karola Wojtyły stałe miejsce wśród najwybitniejszych polskich duszpasterzy XX wieku. Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem na pograniczu Podlasia i Mazowsza, która w tym czasie leżała w zaborze rosyjskim. Już jako dziewięciolatek odmówił uczenia się w rosyjskiej szkole i przez dwa lata uczył się w domu. Wiele lat póżniej Stefan Wyszyński został duchownym a następnie profesorem prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Podczas Powstania Warszawskiego Stefan Wyszyński pracował jako kapelan zakładu dla niewidomych w podwarszawskich Laskach. Prowadził wykłady na tajnych uniwersytetach, pomagał w pracy szpitala, prał bandaże i mundury, przenosił chorych, wspierał osoby poddawane operacjom. Póżniej powrócił do Włocławka, gdzie przystąpił do odbudowy seminarium. W 1946 roku został biskupem lubelskim, sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze. Dwa lata póżniej Papież Pius XII mianował Stefana Wyszyńskiego arcybiskupem gnieźnieńsko-warszawskim i Prymasem Polski, a następnie Kardynałem.  W okresie komunistycznych represji Wyszyński bronił chrześcijańskiej tożsamości narodu. 25 września 1953 r. został aresztowany, bez aktu oskarżenia, procesu i wyroku był więziony przez trzy lata, do 28 października 1956 roku. Przebywał w Rywałdzie Królewskim, Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim oraz Komańczy. W Rywałdzie był pilnowany przez 20 strażników, nie miał prawa nawet wyglądać przez okno, które dla pewności zaklejono papierem. Pózniej przeniesiono Prymasa do Stoczka Warmińskiego koło Lidzbarka, gdzie pilnowało go ponad 30 osób.Warunki bytowe w zawilgoconym budynku przywodziły na myśl loch więzienny, co rychło odbiło się na zdrowiu Prymasa. W październiku 1954 roku został przewieziony do nowego miejsca odosobnienia w Prudniku Śląskim. Panowały tam już lepsze warunki, dzięki temu mógł intensywniej pracować. W 1955 roku po kolejnej przymusowej przeprowadzce, Prymas trafił do Klasztoru Nazaretanek w Komańczy, gdzie mógł spotykać się z dawnymi współpracownikami. W roku 1956 gorąco witany przez tłumy wiernych. wrócił na ul. Miodową w Warszawie. Lata 1956-1966 były najważniejszym okresem prymasostwa kard. Stefana Wyszyńskiego. W tym czasie opracował i przeprowadził w Polsce wielki program duszpasterski, na który złożyły się Jasnogórskie Śluby Narodu, dziewięcioletnia Wielka Nowenna oraz obchody milenium chrztu Polski.Prymas przewodniczył wszystkim uroczystościom milenijnym, które miały miejsce w 1966 roku. Wraz z Episkopatem przemierzał „Szlak Tysiąclecia” w wielkim dziękczynieniu Narodu i Kościoła. Punktem kulminacyjnym uroczystości milenijnych było święto Królowej Polski, 3 maja 1966 r. W tym dniu Prymas dokonał wiekopomnego Aktu całkowitego Oddania Polski Matce Chrystusowej za wolność Kościoła w Ojczyźnie i na świecie. Stefan Wyszyński jako jedyny polski kardynał czterokrotnie brał udział w konklawe. 16 października 1978 w konklawe, które wybrało kardynała Karola Wojtyłę na papieża. Podczas uroczystej inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II w Watykanie, kardynałowie zwyczajowo składali Papieżowi hołd, tymczasem ku zdumieniu całego świata, Jan Paweł II na znak szacunku dla Kardynała uniósł się z tronu, ucałował go w rękę i uścisnął. Nigdy w historii taka sytuacja się nie miała miejsca. Ukoronowaniem życia i pragnień kardynała Wyszyńskiego była pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku.Wyszyński razem z Papieżem przemierzył szlak całej pielgrzymki, obecny był w każdym miejscu, niemal nie odstępował Jana Pawia II na krok. Jego wizytę traktował jak wielkie święto dla całej Polski i swoiste dopełnienie jego misji – Teraz już naprawdę mogę umierać – oznajmił po wyjeździe Papieża swym współpracownikom. Jesienią tego samego roku JP2 powiedział: “Rozważając wkład, jaki Prymas Tysiąclecia wniósł w życie Kościoła i Narodu Polskiego, należy mieć na uwadze przede wszystkim niewyobrażalną miłość, jaką obejmował ów wielki człowiek zarówno całą wspólnotę kościelną, jak też całą naszą wspólnotę narodową – człowiek wielki duchem i mocą oddziaływania, a zarazem ogromnej pokory i skromności, świadom swej służby Bogu i ludziom. Pojęcie Ojczyzny było dla niego nieodłącznie związane z pojęciem Kościoła. Stanowiły one nierozerwalną jedność, której chciał pokornie służyć. Jako głowa Kościoła w Polsce wyznawał: “Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej” Kardynałów Wyszyńskiego i Wojtyłę łączyła głęboka przyjaźń. Metropolita krakowski regularnie odwiedzał Prymasa w czasie jego odpoczynku, m.in. w Bachledówce w Zakopanem i nieopodal Warszawy. Prowadzili długie rozmowy, dyskutowali o ważnych dla Kościoła i narodu sprawach, ale również grali w siatkówkę. Prymas często sędziował. Arcybiskup krakowski zdawał sobie sprawę, jak ważną postacią dla Kościoła jest prymas Wyszyński, i darzył prymasa szczególnym szacunkiem. Kard. Wyszyński był niekwestionowanym autorytetem moralnym, duchowym współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu. Prymas Polski Stefan Wyszyński odszedł 28 maja 1981 r. w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan, 35 lat jako biskup, 32 lata jako arcybiskup warszawski i gnieźnieński, prymas Polski. Pogrzeb Kardynała Wyszyńskiego stał się wielką manifestacją religijno – patriotyczną. Był to pogrzeb, wyrażający szacunek i cześć dla Prymasa Tysiąclecia, którego nazywano ojcem Narodu. Uroczystości pogrzebowe zaszczycili hierarchowie kościelni z całego świata. W liście do Polaków, który jednocześnie był hołdem dla zmarłego, Papierz Jan Paweł II napisał, że Kardynał Wyszyński był nieustraszonym rzecznikiem godności człowieka oraz jego nienaruszalnych praw w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym, zaznaczył, że Prymas był szczególnym przykładem żywej miłości do Ojczyzny. Kardynał Stefan Wyszyński, wybitny mąż stanu uważany za jednego z największych Polaków XX wieku, kierował Kościołem katolickim w Polsce w latach 1948-1981. Nazwano go Prymasem Tysiąclecia, duszpasterzem narodu w czasach próby, bohaterem Kościoła, symbolem polskiej odwagi, Prymasem na miarę historycznych przemian.

Premiera koncertu online odbędzie się 10 września o godz. 20.00 CET i 2pm EST. Wydarzenie organizowane we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, Instytutem Prymasowskim Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Stowarzyszeniem Wspólnota Polska oraz Łazienkami Królewskimi w Warszawie.

Ignacy Paderewski Patriota i Filantrop

Ignacy Paderewski był w swoich czasach najbogatszym artystą na świecie. Od firmy Steinway producenta fortepianów i organizatora koncertów Paderewskiego w USA otrzymywał honoraria, które przyprawiają o zawrót głowy. Już pierwsze tournée w roku 1891 przyniosło „skromny” jeszcze dochód dzisiejszych 1,9 mln dolarów, do tego artysta zarobił pieniądze z okazjonalnych recitali dla milionerów i sprzedaży wydawnictw nutowych własnych kompozycji. Słynny Menuet G-dur został wydany w USA w milionie egzemplarzy. Ignacy Paderewski zarabiał olbrzymie pieniądze, ale potrafił się nimi dzielić. Współcześni wskazywali na jego wspaniałomyślność i hojność, przyjaciele twierdzili, że pomaganie innym sprawiało pianiście największą radość. Dochody z koncertów artysta przeznaczał na wiele celów między innymi dla podopiecznych Domu św. Kazimierza w Paryżu, weteranów powstania styczniowego, ofiary głodu w Galicji i polskie dzieci we Wrześni. Pomagał niezamożnej Polonii amerykańskiej, organizacjom studenckim, biednym artystom w USA i w Polsce, fundował stypendia dla młodych muzyków i młodych kompozytorów, przeznaczył 28,600 dolarów jako największą pojedynczą wpłatę na pomoc amerykańskim inwalidom wojennym. Darowizn było tak wiele że nie sposób ich wymienić. Podczas pierwszego tournee po Ameryce przeznaczył ponad cztery tysiące dolarów na Łuk Jerzego Waszyngtona w Nowym Jorku. Po koncercie w Warszawie 26 314 rubli dla biednych studentów Uniwersytetu Warszawskiego, uczniów gimnazjów i szkół średnich, uczniów Instytutu Muzycznego, Towarzystwa Opieki nad Ubogimi Matkami i ich Dziećmi, ubogich rodzin, Szpitala Dziecięcego w Warszawie, Orkiestry i Chóru Teatru Wielkiego. Ignacy Paderewski wspierał działania, które miały utrwalić w świadomości rodaków postać i dzieła F. Chopina. 14 października 1894 roku w Żelazowej Woli odsłonięto pomnik z popiersiem kompozytora. Nie byłoby to możliwe gdyby nie kwota 2 tysięcy franków podarowana przez Paderewskiego. Spora kwota zasiliła również fundusz budowy pomnika Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich. Kiedy w 1919 r. Paderewski objął tekę premiera rządu wolnej Polski, został założycielem i fundatorem niezależnego dziennika „Rzeczpospolita” Duże sumy przeznaczył też na budowę Sanatorium dla osób chorych na płuca w Zakopanem, budowę Hotelu Bristol i gmachu Filharmonii Warszawskiej. W Krakowie ufundował Pomnik Grunwaldzki. chociaż pomysł poświęcenia ogromnej fortuny, by postawić pomnik wydał się dla wielu mrzonką. Nikt oprócz artysty – fundatora a zarazem niepoprawnego idealisty nie dokonałby takiej rzeczy. Ufundował także pomnik Pułaskiego w Waszyngtonie, Kościuszki w Chicago i Mickiewicza we Lwowie, finansował obozy dla polskich ochotników ze Stanów Zjednoczonych do tworzącej się polskiej armii we Francji. Był jednym ze współzałożycieli Komitetu Pomocy Polakom w Paryżu i wraz z Henrykiem Sienkiewiczem założył Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. 28 czerwca 1919 roku Ignacy Paderewski uczestniczył w podpisaniu Traktatu Wersalskiego, głównego traktatu pokojowego kończącego I wojnę światową. Traktat przywracał Polskę na mapę Europy po 123 latach niewoli. Do dokonań Ignacego Paderewskiego należy zaliczyć również finansowy udział w powstaniu panoramy Golgota (Ukrzyżowanie) Jana Styki. Panorama uznawana jest za największy obraz na świecie o tematyce religijnej. Liczba koncertów charytatywnych w czasie całej kariery pianistycznej Ignacego Paderewskiego oszałamia, oddanie ojczyźnie, dobroczynność i olbrzymie kwoty ofiarowane na cele charytatywne skłaniają do refleksji, stanowią wzór i inspirację dla następnych pokoleń.

Premiera koncertu online odbędzie się 29 czerwca o godz. 20.00 CET i 2pm EST. Wydarzenie organizowane we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Międzynarodowym Festiwalem Chopinowskim w Dusznikach Zdroju, Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Muzeum Polskim w Ameryce, Stowarzyszeniem Wspólnota Polska oraz Łazienkami Królewskimi w Warszawie.

210 lat z Chopinem

210 lat temu urodził się Fryderyk Chopin, jeden z najwybitniejszych pianistów i kompozytorów w historii muzyki. Jego krótkie życie było pełne ważnych wydarzeń, wzlotów, upadków, sukcesów i dramatów. Chopin był geniuszem muzycznym, utalentowanym kompozytorem i niedoścignionym pianistą. Łączył śmiałe pomysły muzyczne z prostotą i motywami ludowymi. Pozostawił po sobie muzykę przekraczającą granice piękna, jego nokturny, polonezy, walce, etiudy, mazurki, preludia czy koncerty fortepianowe uczyniły Chopina jednym z najwybitniejszych kompozytorów wszech czasów. Mistrzostwo formy, bogactwo melodyczne i harmoniczne stały się niedoścignionym wzorcem dla wielu kompozytorów. Aby zrozumieć geniusz Chopina zaglębiliśmy się w emocje obecne w jego utworach.

Koncert 210 LAT Z CHOPINEM jest projektem edukacyjno-kulturalnym, muzyczną podróżą w czasie od młodzieńczych kompozycji Chopina w stylu brillant, przez heroiczne utwory z okresu imigracyjnego, utwory ekspresyjne do dzieł sentymentalnych, tworzonych pod koniec życia kompozytora. Program koncertu podkreślił jego narodowy charakter odbiorca zapoznał się z historią prezentowanych utworów i czasem ich powstania. W koncercie wystąpili znakomici artyści: gwiazda Metropolitan Opera Aleksandra Kurzak, laureaci Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie: Julianna Avdeeva i Eric Lu, oraz Marek Bracha i soliści Baletu Opery Wrocławskiej: Hannah Ho i Robert Kędziński. Koncert został zorganizowany we współpracy z Fundacją Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju oraz Stowarzyszeniem Wspólnota Polska. Mecenasem koncertu był Mecenas Kultury PGE Polska Grupa Energetyczna, Partnerem Fundacja PZU.

 

 

Paderewski, podróż w czasie

Postać Ignacego Paderewskiego jest niezwykle ciekawa i wielowymiarowa. Był obywatelem świata, mężem stanu, dyplomatą, wirtuozem, kompozytorem, orędownikiem niepodległej Polski, a przede wszystkim wielkim patriotą. Zawsze odwoływał się do pracy dla wspólnej sprawy, wyższych ideałów i jedności wszystkich Polaków zarówno mieszkających w kraju jak i poza jego granicami. Ignacy Paderewski stanowi żywy przykład tego jak wiele może osiągnąć człowiek o skromnym pochodzeniu, ale o wielkiej pracowitości i wyjątkowych talentach. Ignacy Paderewski na swoim grobie kazał umieścić napis “Jestem tutaj tylko tymczasowo. Zamierzam wrócić do Polski, kiedy znowu stanie się niepodległym krajem.” Życzenie kompozytora spełniło się, jego prochy zostały przewiezione do Polski i złożone w krypcie Katedry św. Jana w Warszawie. Grób artysty-polityka pozostał na cmentarzu w Arlington i nadal zwraca uwagę milionów Amerykanów.

Koncert zrealizowany został we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Razem z Paderewskim zabraliśmy widzów w czasy Polski pod zaborami, następnie czasy kiedy Polska cieszyła się zdobytą wolnością, na koniec zobaczyliśmy jak odbierają mistrza fortepianu współcześni. Koncert stanowił kompendium wiedzy o Ignacym Paderewskim, przedstawione zostały ciekawe mało znane epizody i archiwalia z życia kompozytora. Utwory Ignacego Paderewskiego wykonali znakomici artyści: Karol Radziwonowicz, Marek Bracha oraz Basia Pospieszalska.

Więcej o wydarzeniu na stronie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej – kliknij tutaj

Koncert pamięci św. Jana Pawła II

W 100-tną rocznicę urodzin Karola Wojtyły 40-tu znakomitych artystów z Polski, Stanów Zjednoczonych, Anglii, Niemiec, Korei, Włoch, Japonii, Tajwanu, Turcji i Szwajcarii połączyło się by oddać hołd Wielkiemu Polakowi.

W programie koncertu znalazły się między innymi: Ave Maria F. Schuberta, utwór brawurowo wykonała Angel Joy Blue, solistka Metropolitan Opera w Nowym Jorku znana z tytułowej roli Bess w Porgy & Bess G.Gershwina, Panis Angelicus i Laudate Dominum W. A. Mozarta wykonały solistki Metropolitan Opera, MaryAnn McCormick i Lisette Oropesa, wybitna odtwórczyni roli Violetty w Traviacie G.Verdiego oraz Manon J. Masseneta. Ave Maria z Opery Otello G. Verdiego wykonała Latonia Moore, odtwórczyni głównej roli Aidy w Metropolitan Opera. W programie koncertu znalazła się również Medytacja z Opery Thais J. Masseneta w wykonaniu Piotra Pławnera i Piotra Sałajczyka z udziałem Dagmary Dryl, pierwszej solistki Polskiego Baletu Narodowego w choreografii Zofii Rudnickiej, Lamb of God w wykonała Brandie Sutton z akompaniującym jej Damienem Sneedem, który współpracował z takimi gwiazdami jak Aretha Franklin, Jessye Norman, Wynton Marsalis, Stevie Wonder czy Diana Ross. Solistka Polskiej Opery Narodowej Edyta Piasecka wykonała Pieśń Nai S. Moniuszki, Aleksandra Olczyk Pie Jesu Gabriela Faure, a Rafał Bartmiński rzadko wykonywany utwór “Módl się o duszo moja” z Mszy Polskiej Jana Maklakiewicza. Kenneth Overton solista wielu amerykańskich Teatrów Operowych wykonał God is a God, Federica Lombardi i Raffaella Lupinachi w pięknej Bazylice San Rocco w Bologni arie z Petite Messe Solennelle Gioachino A. Rossiniego. Wystąpili również znakomici muzycy, Veriko Tchumburidze, laureatka pierwszej nagrody ostatniego Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego, Janusz Wawrowski, Adam Palma wykonał Polonez A-dur F. Chopina na gitarze a Richard Lin z Taiwanu utwory H.Wieniawskiego. Klamrę koncertu stanowiła muzyka F. Chopina w wykonaniu Szymona Nehringa w pięknej scenerii Zamku Królewskiego na Wawelu. To właśnie w Krakowie młody Karol Wojtyła kształcił się w Seminarium Duchownym, by po latach zostać głową Kościoła katolickiego. Ciekawostką było prawykonanie arii z Opery Hiob Krzesimira Dębskiego napisanej na podstawie dramatu Karola Wojtyły, zamówionej przez Polską Operę Królewską.

Patronaty Honorowe: Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz, Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Fundacja Jana Pawła II w Rzymie, Pontifical University of Saint Thomas Aquinas w Rzymie, Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku

Współpraca: Archidiecezja Nowego Jorku z Jego Eminencją Kardynałem Timothym Dolanem, Young Adult Outreach Nowy Jork, Zamek Królewski na Wawelu, Łazienki Królewskie w Warszawie, Urząd Miasta Zakopane.

Mecenas koncertu: PGNIG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Partner: Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa w Nowym Jorku

 

CARNEGIE HALL/Stern Auditorium

Gala Koncertowa “Maestro Return to Carnegie Hall” upamiętniająca 85 rocznicę ostatniego koncertu Ignacego Paderewskiego w kultowym Carnegie Hall. Dobór utworów prezentował kunszt polskich kompozytorów i odzwierciedlał ich narodowy charakter. Wydarzenie rozpoczęło obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w USA. Mieliśmy przyjemność gościć oficjalną delegację Sejmu RP z wicemarszałkiem Sejmu Beatą Mazurek, Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza, Ambasadora RP w USA Piotra Wilczka, obecni również byli: Sekretarz stanu Anna Maria Anders, ambasador UE przy ONZ Joao Vale de Almeida, ambasador RP w ONZ Joanna Wronecka, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku Maciej Golubiewski, przedstawiciele władz Nowego Jorku, ambasadorowie Rady Bezpieczeństwa przy ONZ, Dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych Jerzy Baurski, ponad 100 przedstawicieli misji dyplomatycznych przy ONZ, Dyrekcja Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego, konsulowie generalni wielu państw, przedstawiciele Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, przedstawiciele licznych diaspor, Dyrekcja Instytutu Piłsudskiego w Ameryce, Dyrekcja Polskiego Centrum Słowiańskiego, Dyrekcja Polish Institute of Arts & Science of America, Dyrekcja Hotelu Quin, w którym często nocował I. Paderewski, nazywając Hotel swoim drugim domem. Wydarzenie było dużym sukcesem medialnym i artystycznym, licząca ponad 2800 miejsc sala Stern Audytorium była wypełniona po brzegi.

WIDOWISKO ŚWIĄTECZNE

Christmas Show jest największym w Polsce Widowiskiem Świątecznym, na scenie występuje kilkudziesięciu artystów. Premiera Widowiska odbyła się w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. Następnie Widowisko gościło na scenie Teatru Polskiego i Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Christmas Show to niezwykła podróż w świat najpiękniejszych świątecznych tradycji. W programie ,,Opowieść Wigilijna” K. Dickensa, sceny baletowe z ,,Dziadka do Orzechów” Piotra Czajkowskiego, między innymi ,,Walc Kwiatów” w nietypowej odsłonie i Grand Pas de Deux. W programie znalazły się również sceny zimowe do muzyki Antonio Vivaldiego, arie operowe między innymi Duet Kwiatów z Opery „Lakme” L.Delibesa oraz nastrojowa Medytacja z Opery „Thais” Julesa Masseneta. Nie zabrakło również spotkania z polską tradycją w jej najpiękniejszym wydaniu, Orszaku Trzech Króli, Szopki Betlejemskiej i wspaniałych polskich kolęd. W Widowisku udział wzięło wielu znakomitych artystów, między innymi soliści Opery Narodowej: Małgorzata Walewska, Izabella Kłosińska, Katarzyna Trylnik, Magdalena Idzik, Justyna Reczeniedi, Aleksandra Orłowska-Jabłońska, Adam Kruszewski, Adam Zdunikowski, Jacek Szponarski, Balet i soliści Polskiego Baletu Narodowego: Marta Fiedler, Melissa Abel, Maksim Woitiul, Orkiestra Teatru Wielkiego, znani i lubiani aktorzy: Zdzisław Wardejn, Jerzy Bończak, Wiktor Zborowski, Artur Barciś, Piotr Zelt, Wojciech Duryasz, Mirosław Zbrojewicz, Marek Lewandowski, Grzegorz Woś, Piotr Wiszniowski, Dariusz Wnuk i inni. W spektaklach udział biorą znakomite Chóry, między innymi znany Warszawski Chór Chłopięcy pod batutą Krzysztofa Kusiela-Moroza. W edycjach Christmas Show wystąpiły również zwierzęta: wielbłądy, kozy, konie i renifery. Widowisko  adresowane jest do całych rodzin, miłośników teatru, opery i baletu, zróżnicowany program sprawia, że każdy znajduje coś dla siebie.

ZA WOLNOŚĆ NASZYCH NARODÓW

Koncert “Za Wolność Naszych Narodów” zorganizowany w Doylestown, Pensylwania podczas obchodów Dnia Żołnierza i Stulecia Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej w roku obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Drogi do niepodległości Stanów Zjednoczonych i Polski wielokrotnie krzyżowały się, w naszych sercach zawsze była głęboko zakorzeniona miłość do wolności i pragnienie sprawiedliwości. Wielu Polaków walczyło w obronie niepodległości Stanów Zjednoczonych, Tadeusz Kościuszko został nazwany przez prezydenta Thomasa Jeffersona ,,najszlachetniejszym synem wolności” a generał Pułaski oddał życie w bitwie pod Savannah. 11 października 2007 roku prezydent George Bush powiedział: ,,Obchodząc Dzień Pamięci Generała Pułaskiego, oddajemy cześć synowi Polski, który trwał przy Ameryce u zarania jej niepodległości. Jego odważne dokonania w Ameryce przypominają nam o wielkim wkładzie, jaki wnoszą do Ameryki Amerykanie polskiego pochodzenia” Podczas koncertu ,,Za Wolność Naszych Narodów” wybrzmiały utwory F. Chopina, St. Moniuszki, I. Paderewskiego. Po raz pierwszy w Amerykańskiej Częstochowie wystąpili soliści Teatru Wielkiego/Opery Narodowej oraz Marek Bracha, utalentowany pianista, laureat wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, reprezentant Polski podczas II etapu XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Odwiedzający Amerykańską Częstochowę mieli okazję zobaczyć dwie interesujące wystawy ,,Milion zza Oceanu” wystawę zorganizowaną we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz wystawę ,,Generał Kukliński – Polska Samotna Misja” zorganizowaną we współpracy z Izbą pamięci Generała Kuklińskiego. Udział w uroczystościach wzięli przedstawiciele Rządu i Parlamentu RP, Ambasador RP w Waszyngtonie Piotr Wilczek, Konsul Generalny RP w NY Maciej Golubiewski, gen. Cezary Wiśniewski oraz liczni goście Honorowi.

FILM “BASK REWELACJA AMERYKI”

Dokument promuję Polskę, pokazany został w Nowym Jorku i Hongkongu. Zdobył 8 nagród – 6 za reżyserię i dwie nagrody główne. Został zwycięzcą Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Nowym Jorku – Equus Film Festival 2017. Film przedstawia fascynującą historię konia arabskiego o imieniu Bask, który urodził się i wychował w polskiej stadninie Albigowa. W 1963 roku został sprzedany do Stanów Zjednoczonych, gdzie po dramatycznej podróży przez Ocean Atlantycki dotarł do Arizony.Bask zrobił oszałamiającą karierę w Stanach Zjednoczonych, a tamtejsza publiczność po prostu się w nim zakochała. Ogier z Polski był też prawdziwą gwiazdą i jako taka miał swoje wymagania – gdy jeździł na pokazy do innych stanów, ciągnięto za nim dwie cysterny, ponieważ pił tylko wodę ze źródeł w Arizonie. Współcześnie w muzeum koni w Kentucky można podziwiać całą ekspozycję poświęconą polskiemu ogierowi. – Artysta Edwin Bogucki, z pochodzenia Polak, wyrzeźbił naturalnej wielkości statuę Baska, co jest też rzadkością, bo na ogół koń nie jest przedstawiany sam, ale towarzyszy cesarzowi lub innej wybitnej osobistości. Stoi ona teraz w lobby muzeum w Kentucky, gdzie Bask jest również pochowany. Ed Bogucki rzeźbił konie dla ogromnej ilości możnych tego świata m.in. arabskich szejków czy Billa Gatesa. Bask jest uważany za najpiękniejszego konia arabskiego w całej historii hodowli tych koni na świecie, a Amerykanie okrzyknęli go „Objawieniem Ameryki”. Ogier pozostawił 1045 źrebiąt arabskich, jego potomstwo na różnych wystawach zdobyło 505 mistrzostw i 197 tytułów mistrza krajowego. Do tej pory żaden koń arabski na świecie nie ma takich osiągnięć. Większość amerykańskich polityków, aktorów i celebrytów ma w swoich stajniach potomków Baska, których uważają za „klejnoty rodzinne”, między innymi ze względu na cenę jego potomstwa. Wywiady do filmu przeprowadzono z hodowcami, trenerami i pasjonatami koni Shirley Watts, Denise Hearst, Lynn Asby, Lare Sawaya, Katarzyną Dowbor, Karolem Strasburgerem.

W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE I NAUCE

Koncert “W Służbie Ojczyźnie i Nauce” zorganizowany w Copernicus Center podczas dorocznego wydarzenia “Taste Of Polonia” w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W programie utwory F. Chopina, I. Paderewskiego i K. Szymanowskiego. Wystąpili znakomici pianiści: prof. Paweł Chęciński, absolwent renomowanej Juilliard School w NY, zdobywca wielu prestiżowych nagród oraz Piotr Pawlak, utalentowany pianista młodego pokolenia z Gdańska, najmłodszy Polak zakwalifikowany do Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie, zwycięzca Konkursu Chopinowskiego w Darmstadt.